Følg oss på:

Personvern (GDPR)

Sist oppdatert 01.07.2018

Øystein Tvedt AS er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og ditt personvern. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en enkeltperson. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke type personopplysninger vi samler inn eller mottar, hvordan vi bruker, deler og beskytter opplysningene, hvordan vi anvender informasjonskapsler og lignende teknologier, samt dine rettigheter og muligheter. Hvis du har spørsmål om personvernreglene, vennligst se kontaktinformasjonen nederst på denne siden.

Personopplysninger vi samler inn

Informasjon du oppgir

Vi samler inn eller ber om personopplysninger fra deg når du:

•    Kontakter oss via e-post, post eller på annen måte
•    Ber om et tilbud, support, nedlastinger eller informasjon
•    Kjøper et produkt, en tjeneste eller en løsning
•    Oppretter eller administrerer en konto
•    Abonnerer på nyhetsbrev, driftsmeldinger eller informasjonsmateriale
•    Deltar i undersøkelser, konkurranser eller andre kampanjer

Hvilke type personopplysninger vi ber om vil fremgå når du oppgir informasjonen, og kan omfatte:

•    Navn
•    Kontaktinformasjon, (for eksempel adresse, e-postadresse, telefonnummer)
•    Informasjon knyttet til arbeidsforhold (for eksempel stillingstittel)
•    Innloggingsinformasjon (for eksempel brukernavn)
•    Finansielle detaljer (for eksempel kreditt- eller betalingskortnummer, bankkontonummer faktureringsadresse)

Informasjon vi samler inn automatisk

I tillegg til personopplysninger som du oppgir, samler våre webservere automatisk domenenavnene til alle besøkende Øystein Tvedt AS sin nettside, og vi bruker også tredjeparts webanalysetjenester som kan samle inn informasjon som din IP-adresse, enhetstype, enhets-ID og annen teknisk informasjon ved bruk av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi. I noen land, inkludert EØS-landene, kan noe av denne informasjonen anses som personopplysninger i henhold til gjeldende lov om personvern.

Innsamling av denne informasjonen gjør at vi bedre kan forstå de som besøker våre nettsteder, hvor de kommer fra, og hvilket innhold på våre nettsteder som er av interesse. Vi bruker denne informasjonen for våre interne analyseformål og for å forbedre kvaliteten og relevansen til våre nettsteder. Noe av denne informasjonen kan samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi. For mer informasjon, se vår «mer informasjon» om informasjonskapsler.

Informasjon vi innhenter fra tredjeparter

Fra tid til annen kan vi motta personopplysninger om deg fra tredjepartskilder (inkludert forhandlere, distributører og andre tredjeparter som selger). Dette gjør vi kun når disse tredjepartene har hjemmel for, eller er pålagt å formidle dine personopplysninger til oss. Informasjon vi innhenter fra tredjeparter kan inkludere kontaktinformasjon, faktureringsinformasjon og leveranseinformasjon. Vi bruker informasjonen vi mottar fra disse tredjepartene kun for å levere det forespurte produktet, tjenesten eller løsningen.

Hvordan bruker vi informasjonen

Personopplysningene vi innhenter fra deg, vil kun bli brukt for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller for tilsvarende formål, eller til andre formål som vil bli forklart når vi innhenter personopplysningene dine.

Hovedsakelig vil vi bruke informasjonen din til å:

•    Levere de produktene, tjenestene eller løsningene du kjøper, for å oppfylle våre avtaler med deg og forvalte vårt forretningsforhold
•    Aktivere, registre eller oppdatere produkter og tjenester du har kjøpt hos oss
•    Sende viktig informasjon om våre vilkår, betingelser og retningslinjer
•    Drive, evaluere og forbedre vår virksomhet (inkludert utvikling og analysering av nye produkter og tjenester)
•    Gjennomføre kredittsjekk og annen økonomisk due diligence
•    Avlegge regnskap, gjennomføre revisjon, avstemme fakturaer og følge opp kundefordringer og andre interne forretningsfunksjoner
•    Utføre dataanalyse og prosessering (inkludert markeds- og forbrukerundersøkelser, kundeundersøkelser, trendanalyse, finansanalyse)
•    Beskytte mot svindel og annen ulovlig aktivitet, krav og andre forpliktelser, etablere, utøve og forsvare juridiske rettigheter, og overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lov og forskrifter
•    Informere deg om kommende arrangementer, oppdateringer, nyheter og de nyeste produktene, tjenestene, løsningene og andre tilbud der dette er i samsvar med dine kommunikasjonspreferanser
•    Administrere våre nettsteder


Vi kan også sammenfatte informasjon om deg og benytte denne på en måte som ikke gjør det mulig å identifisere en enkelt kunde, for å evaluere og forbedre tilbudene våre.


Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

For EØS, vil vårt juridiske grunnlag for innsamling og bruk av personopplysninger som er beskrevet ovenfor, avhenge av de aktuelle personopplysningene og det spesifikke formålet vi har innhentet eller bedt om.

Vi vil i hovedsak kun innhente dine personopplysninger dersom:
•    Vi har ditt samtykke
•    Vi trenger personlig informasjon for å yte en tjeneste eller å levere i henhold til en kontrakt eller en avtale med deg
•    Behandlingen er i vår legitime interesse og ikke er i strid med personvern eller grunnleggende frihet og rettigheter.

Hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om det juridiske grunnlaget for vår innhenting av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss via kontaktopplysningene som er oppgitt avsnittet "Endringer og kontakt" nedenfor.

Informasjon vi deler

Vi kan dele dine personopplysninger med følgende mottakere:
•    våre underleverandører og partnere som tilbyr databehandlingstjenester til oss eller som på annen måte behandler personopplysninger med formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller vi har informert deg om når vi samler inn dine personopplysninger. Tjenesteleverandører og partnere inkluderer forhandlere eller distributører, fakturaadministrasjon og inkassotjenester, transport, kontraktsleverandører og produktleverandører,
•    enhver offentlig myndighet, domstol eller annen tredjepart der vi mener at informasjon er påkrevet (i) i henhold til gjeldende lovgivning eller forskrifter, (ii) for å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller (iii) for å beskytte dine eller andres vitale interesser,
•    i forbindelse med eventuelle foreslåtte kjøp, fusjon, omstilling, oppkjøp, oppløsning eller avvikling av enhver del av vår virksomhet, forutsatt at vi informerer tredjepart om at den må bruke din personlige informasjon bare for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen,
•    og til enhver annen person hvis du har gitt ditt samtykke.

Hvordan vi beskytter personopplysninger

Vi tar personvern på alvor. Vi opprettholder organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, tap, endring, tilgang, avsløring eller bruk. Fordi innsending av informasjon via internett aldri er helt sikre, kan vi ikke garantere sikkerheten til informasjonen du sender via internett, og slike innsendinger gjøres på egen risiko.


Datalagring

Vi oppbevarer personopplysningene som er innhentet fra deg, der vi har et eksisterende forretningsbehov (for eksempel å levere en tjeneste eller løsning, eller å overholde gjeldende lov, skatte- eller regnskapskrav).
Når vi ikke lenger har et forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger vil vi slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi personopplysningene er lagret i sikkerhetskopieringsarkiver), lagrer vi personopplysningene sikkert og hindrer videre behandling og tilgang til sletting er mulig.

Dine rettigheter og muligheter

Du kan benytte dine rettigheter i henhold til gjeldene lov og forskrifter til å:

•    ha rett til å få tilgang til personopplysninger vi har om deg og få en kopi av denne informasjonen
•    oppdatere eller korrigere eventuelle feil i denne informasjonen
•    motsette deg vår bruk av dine personopplysninger
•    blokkere eller slette dine personopplysninger fra vår database
•    motsette deg behandling av dine personopplysninger
•    be oss om å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger
•    be om overføring av dine personopplysninger.

Du har også rett til å avslutte markedsføringskommunikasjon vi sender deg når som helst. Du kan utøve dette ved å sende oss en epost på post@oysteintvedt.no

På samme måte, hvis vi har samlet og behandlet dine personopplysninger med ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Tilbaketrekking av samtykket ditt vil ikke påvirke lovligheten til behandlingen vi gjennomførte før tilbaketrekkingen din. Det vil heller ikke påvirke behandlingen av dine personopplysninger som er hjemlet i annet gyldig rettslig grunnlag enn samtykke.

Du har rett til å klage til din lokale personvernmyndighet om vår innhenting og bruk av dine personligopplysninger. I Norge er dette Datatilsynet. For mer informasjon, vennligst kontakt Datatilsynet.

For å benytte deg av disse rettighetene, vennligst kontakt post@oysteintvedt.no og vi vil vurdere forespørselen din i samsvar med gjeldende lov om personvern. For å beskytte personvernet ditt og opprettholde sikkerheten kan det være nødvendig å få bekreftet identiteten din før vi gir deg tilgang til informasjonen.

Lenker til andre nettsteder

Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet eller personvernspraksis som brukes av andre nettsteder.

Endringer og kontakt

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen som følge av endringer av i lov eller forskrifter, teknisk utvikling eller forretningsmessige forhold. Når vi oppdaterer vår personvernerklæring, vil vi gjøre hensiktsmessige tiltak for å informere deg avhengig av hvor vesentlig endringene er. Vi vil innhente ditt samtykke til vesentlige endringer i vår personvernerklæring hvis og når dette er pålagt i lov eller forskrift.

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen, vennligst kontakt oss via:
post@oysteintvedt.no eller telefon 55 92 23 70

Øystein Tvedt AS
Kokstadveien 9
5257 Kokstad